ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีวัฒนธรรมอย่างอื่นที่โดดเด่นทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งก็สวยไปหมด

1.ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ซึ่งมีการนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงผ่านประตูทั้ง 15 บานเป็นแนวตรง โดยจะเกิดขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน และ 8 – 10 กันยายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น  ส่วนในช่วงเวลาของดวงอาทิตย์ตกที่แสงรอดผ่าน จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 – 8 มีนาคม และ 6 – 8 ตุลาคม ของทุกปี

2.ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน

ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคมของ จ.อุดรธานี ทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้เต็มอิ่มและเพลิดเพลินกว่าการนั่งเรือชมความงามอย่างเดียว  โดยช่วงที่นักท่องนิยมเข้ามาเที่ยวชมจะอยู่ในช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยดอกบัวจะเบ่งบานมากที่สุดตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น.

3.อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความ สูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

4.วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และมีการจำลองให้เหมือนวัดป่าหิมพานต์ โดยวัดนี้นับว่าเป็น Unseen อันดับแรก ๆ ของประเทศไทย ด้วยความที่รู้จักกันในนามของ วัดเรืองแสง ซึ่งไฮไลต์เด็ดของที่นี่ ก็คือ การมาชมภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกัลปพฤกษ์ ที่เป็นจิตรกรรมบริเวณด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

5.สามพันโบก

สามพันโบก ตั้งอยู่ใน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ที่เกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำที่มีเวลานานมากกว่าพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูงใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตาและมีแอ่งเล็กแอ่งน้อยกระจัดกระจายอยู่บนลานหินที่มีจำนวนมากกว่าถึง สามพันหลุม ซึ่งจะมีระยะทางทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตร ของทั้งสองริมแม่น้ำโขงทั้งไทยและลาว จนได้ชื่อที่ชาวบ้างต่างเรียกกันว่า ว่าแกรนแคนยอนน้ำโขง