เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นครราชสีมา

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรือ เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 10 อำเภอ ใน 4 จังหวัดด้วยกันค่ะ คือ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี อีกทั้ง เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย รวมถึงยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปี 2548

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เชียงใหม่

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ค่ะ เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่ออันดับ 1 ของเชียงใหม่ เพราะเป็นที่ตั้งของ ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เลย

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย เป็นอุทยานฯ ที่ไม่ได้เปิดให้เข้าชมตลอดปี ซึ่ง ฤดูกาลท่องเที่ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 8 เดือนด้วยกันค่ะ เพื่อให้ป่าไม้ฟื้นฟู และกลับมาสมบูรณ์ตามระบบนิเวศน์

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
เพชรบูรณ์

เที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ตั้งอยู่ใน จ.เพชรบูรณ์ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น เขาค้อ เป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่กว่าสามแสนไร่ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารมากมาย ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ที่ปกคุลมไปด้วยทะเลหมอก มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้นักท่องเที่ยวมักจะมาชมทะเลหมอก

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ศรีสะเกษ

ทอ่งเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.น้ำขุ่น อ.อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของทิวเขาพนมดงรัก เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยลำธารต่างๆ และมีอาณาเขตด้านใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา