วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ “วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองไทย

5 สถานที่ท้องเที่ยวในเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคอีสานที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีอารยธรรมหลากหลายสมัย ซึ่งสามารถย้อนไปจนถึงสมัยทวารวดีในช่วงที่ขอมยังเรืองอำนาจ