ชัยภูมิ

เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่หากแบ่งตามภูมิศาสตร์ ชัยภูมิจะจัดอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตก ร่วมกับจังหวัดเลย และนครราชสีมา หากแบ่งตามลักษณะภูมิอากาศจะจัดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และแบ่งตามแบบเขตการปกครองจะจัดอยู่ในกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง

สถานที่ท้องเที่ยวในเมืองชัยภูมิ

  1.   มอหินขาว คือกลุ่มเสาหินทรายสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นบนลานหญ้ากว้างบริเวณเนินเขา ภายในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา บ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มหินทรายสีขาวเหล่านี้เกิดจากการสะสมของตะกอนทรายแป้งและดินเหนียวจากทางน้ำ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกเมื่อ 65 ล้านปีก่อน ทำให้มีการแตกหัก ผุพัง และการกัดเซาะ จนกลายเป็นเสาหินสูงใหญ่ 5 เสา รูปทรงประหลาดบนเนินเขาอย่างที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน สันนิษฐานว่ามีอายุราว ๆ 175-197 ล้านปี เสน่ห์ของมอหินขาวไม่ได้มีเพียงแค่เสาหินทรายสีขาวรูปทรงสวยงามแปลกตาเท่านั้น แต่บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ จากบริเวณลานมอหินขาวก็สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาเบื้องหน้า พร้อมทั้งผืนป่าสีเขียวขจีได้อย่างชัดเจน อากาศโดยรอบบริสุทธิ์สดชื่นและเย็นสบาย
See the source image
See the source image

2. ทุ่งดอกกระเจียว หน้าฝนนี้ต้องไม่พลาดไปชมความงดงามของดอกไม้ป่าอย่าง “ทุ่งดอกกระเจียว” จังหวัดชัยภูมิ ที่จะเบ่งบานเป็นสีชมพูอมม่วง สะพรั่งไปทั่วทั้งผืนป่า ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

See the source image
See the source image

3. ปรางค์กู่ มาถึงในตัวเมืองของจังหวัดชัยภูมิทั้งที เราก็หาโอกาสเดินทางไปชมความสวยงามของปรางค์กู่โบราณสถานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนด้วยความสนใจ และจากที่ตาเห็นปรางค์กู่ของเมืองชัยภูมิไม่ได้มีขนาดใหญ่โตมากนัก แต่ก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว อย่ามัวแต่รอช้า เรามาเริ่มทำความรู้จักกับโบราณสถานที่สำคัญแห่งนี้กันก่อนดีกว่า

See the source image
See the source image

4. เทือกเขาพังเหย ตั้งอยู่ อ.ภักดีชุมพล ริมทางหลวงหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

See the source image
See the source image

5. ผาหำหด คือ สถานที่ทดสอบความเสียวเบื้องล่างของบุรุษเพศ และเป็นชื่อจุดชมวิวที่สวยงามของ จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยลักษณะทางกายภาพ ผาหำหด เป็นชะง่อนผา คล้ายกับแผ่นกระดาน ขนาดกว้างไม่เกินเมตรคูณเมตร ยื่นออกไปกลางอากาศ ไม่มีอะไรรองรับเบื้องล่างที่ความสูง 864 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เสียวจนมีคนกล่าวว่า “เสียวจน หำหด หมดแล้ว”สถานที่แห่งนี้อยู่ใน อ.หนองระเหว จ.ชัยภูมิ เขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง

See the source image
See the source image