วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ “วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองไทย